Xã hội tương lại

Phật giáo có phải tôn giáo của tương lai?

Một báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington dự báo...